Een sterk programma voor een sterker Mortsel

Betere mobiliteit.

Meer leefbaarheid.

Een optimaal fiscaal klimaat